Kategori arşivi: Ubuntu

Git Server Oluşturma, Repository Oluşturma ve Paylaştırma

Server Oluşturma

Bu adımda sadece sunucuya git ve git user kuruyoruz. Ayrıca git repolarını kullanma yetkisi vermek istediğimiz kullanıcıları git grubuna ekliyoruz.

 1. sudo su
 2. apt-get install git
 3. useradd git -m
 4. passwd git
 5. sudo usermod -G git -a kullaniciadi

Paylaştırılmış Git Repository Oluşturma

Bu adımda birden fazla server kullanıcısının okuma/yazma izni alabileceği git repository oluşturuyoruz.

 1. su git
  (git kullanıcısına geçiyoruz)
 2. cd /home/git
 3. mkdir -p repos/project1.git
 4. cd repos/project1.git
 5. git init --bare --shared=group

Paylaştırılmış Git Repository Klonlama (Windows)

 1. Öncelikle private key dosyamızı windows user klasörü altında oluşturulacak .ssh klasörü altına id_rsa adıyla kopyalıyoruz.
 2. Git bash ile şu komut çalıştırılabilir:
  git clone ssh://kullanici@sunucuadresi.com:[port_no]/home/git/repos/project1.git
  veya Jetbrains vb yazılımlar ile:
  ssh://kullanici@sunucuadresi.com:[port_no]/home/git/repos/project1.git
  klon adresi kullanılabilir.

Adding SSH Public Key to a user

If your SSH folder does not yet exist, create it manually:

mkdir /home/username/.ssh
chmod 0700 /home/username/.ssh
touch /home/username/.ssh/authorized_keys
chmod 0644 /home/username/.ssh/authorized_keys
sudo nano /home/username/.ssh/authorized_keys

or

cat /home/username/.ssh/authorized_keys << ..............one line public key copy..............

Common Ubuntu Commands

Zip:

zip -r <oluşturulacak zip dosyası yolu> <sıkıştırılacak klasör yolu>
Ör: zip -r ./yedek/2015-02-17.zip ./production/site1

unzip file.zip -d destination_folder

 

User:

sudo useradd -m username
(-m creates home directory /home/username)


Group:

sudo usermod -G name-of-group -a name-of-user

Sudo:

If a user has sudo command permission,
sudo -s
after this command user doesn’t need to enter sudo command before root commands